Jegerprøven 2020

Kursplan

Jegerprøven 2020

Kursplan:

Samling 1.     4. mars                      Jakt og holdninger

Samling 2.     5. mars                     Våpen og våpenlovgivning

Samling 3.        21. mars                Human og sikker jakt i praksis

Samling 4.        28. mars                Skyting med hagle og rifle

Samling 5.         11.mars                 Artskunnskap

Samling 6.         12.mars                Lover og forskrifter

Samling 7.     17.mar                      Jaktformer

Samling 8.     18.mars                    Ettersøk av skadet villt

Samling 9.     19. mars                  Håndtering av felt vilt   

 

EKSAMEN       avholdes på Foss Gård.        Adresse: Stokkeveien 4, Foss gård, 3400 Lier       

 

Alle samlinger unntatt 3 og 4, oppmøte kl. 18:00 på Sylling Skole .

Samling 3: 21. mars (praktisk del), oppmøte Sylling kirke. kl. 09.00.

Samling 4: 28. mars (praktisk del), oppmøte KJFF Lerduebane (Årbogen,Krokstadelva)

 

OBS!

Samling 1,2,3 og 4 har obligatorisk oppmøte på kurs. Jegerprøvekandidater som ikke kan delta på en eller flere av disse samlingene, må ta de manglende delene ved et annet kurs.

Kandidaten kan ha fravær fra undervisning inntil to samlinger, men bare fra samling 5,6,7,8 eller 9.

 

På samling 4 er det krav til minimum 25 skudd hagle og 15 skudd rifle.

Kurspris er 2500,- (2000kr for ungdom t.o.m 18 år)

 

Eksamen avholdes etter nærmere avtale av Lier kommune

 

Kontaktpersoner/påmelding:

 Kenneth Karlsen tlf. 414 64 899   kenneth.karlsen@learn.no

 

   Per Ivar Gundersen tlf. 901 49507

   per.ivar.gundersen@lier.kommune.no