Innkalling til julemøte

Øverskogen samfunnshus, torsdag 05.desember 2019 kl. 1900

Innkalling til Julemøte

Øverskogen samfunnshus, torsdag 05.desember 2019 kl. 1900

Dagsorden:

1. Åpning av møtet v/lederen
2. Innkommet post
3. Saker og aktiviteter siden forrige medlemsmøte
4. Orientering fra jaktutvalg
5. Revejakt v/ Mikkel og Mads
6. Eventuelt

Vi serverer kaffe og kaker.
Loddsalg med flotte premier, ta med kontanter eller VIPPS.


Vel møtt!
Styret.