Innkalling til hostmote 2021

Øverskogen samfunnshus, torsdag 2.september 2021 kl. 1900

Innkalling til høstmøte 2021

 

Øverskogen samfunnshus, torsdag 2.september 2021 kl. 1900

Dagsorden:

1. Åpning av møtet v/lederen

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av møteleder og møtereferent

4. Årsberetninger 2020

5. Regnskap 2020

6. Budsjett 2021

7. Årsplan 2021

8. Innkommende saker

9. Valg

10. Forslag om vedtektsendringer

 

Vi serverer kaffe og noe å tygge på!

 

Vi minner om:

Saker til behandling på Årsmøtet (sak 8) må leveres styret senest 19. august 2021, v/ Vestre Sylling

og Øverskogen JFF, postboks 36, 3410 Sylling.

Alle utvalg sender inn årsberetning til styret.

 

Det vil bli avholdt høstmøte etter årsmøtet.

 

 

Vel møtt!

Styret.