Innkalling til Årsmøte 2020

Øverskogen samfunnshus, torsdag 30.januar 2020 kl. 1900

Dagsorden:

1. Åpning av møtet v/lederen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder og møtereferent
4. Årsberetninger 2019
5. Regnskap 2019
6. Budsjett 2020
7. Årsplan 2020

8. Innkommende saker

 

9. Valg

10. Forslag om vedtektsendringer

 

Vi serverer kaffe og noe å tygge på!

 

Vi minner om:

Saker til behandling på Årsmøtet (sak 8) må leveres styret senest 16. januar 2020, v/ Vestre Sylling og Øverskogen JFF, postboks 36, 3410 Sylling.

Alle utvalg sender inn årsberetning til styret.

Det blir et kort medlemsmøte etter årsmøtet.

Fuglejakt er slutt fra og med 23. desember 2019.

 

Harejakt er tillatt til og med 28. februar 2020, under forutsetning av at det ikke blir utvidet båndtvang. Ta hensyn til steder med mye rådyr.

Husk rapportering av jaktresultater for 2019/20. Jaktrapport skal leveres innen 10. Mars 2020.

Det skal sendes inn rapport uansett om det er felt vilt eller ikke. Dersom jaktrapport ikke blir innmeldt, kan dette medføre at man ikke blir tildelt jaktkort for neste sesong.