Skuddpremier på rovvilt

Her følger retnigslinjer

Bestemmelser.

  1. Dette gjeller alle medlemmer og kun i VSØJFF terreng.
  2. Fredningsbestemmelser for de forskjellige vilt skal følges.
  3. Jegeravgift skal være løst.
  4. Perioden følger jegeravgiftskortet.
  5. Kontrollkort utarbedies av jaktutvalget.
  6. Felt vilt skal forevises for godkjennelse.

 

Skuddpremier:

Premie
Vilt Kr,-
Mår 500,00
Mink 500,00
Rev 300,00
Grevling 250,00
Ravn 50,00
Kråke 25,00
Skjære 20,00