Årsplan 2020

Planlagte aktiviteter 2019

 

 

Aktivitet

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

Årsmøte

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsmøter

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

05

Styremøter

16

 

19

 

14

 

 

20

 

 

19

 

Jegerprøven

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiedag

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Aversjons-dressur

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Harajakt kurs

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Skyte dager

 

 

 

 

 

Hagle

 

Rifle

 

 

 

 

Jordbæreventyret

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Skogdagen           X            

,

 

 

Alle medlemsmøter starter kl 19:00.
Aversjonsdressuren starter i begynnelsen av august og avsluttes første uken i september.
Vi kommer til å arrangere treningskvelder for både hagle- og rifleskyting i juni og august