Fiskemuligheter og fiskekort

Foreningen har arbeidet aktivt med kultivering av flere vann i marka i alle år. Fra 1935 til 1970 drev foreningens medlemmer en egen fiskedam som lå i Øverskogen. Fisken som blir satt ut i dag kommer fra DOFAs anlegg på Sjåstad. Vi kan derfor tilby fiskekort og fine fiskeopplevelser i til sammen 8 gode fiskevann! Området grenser mot Holsfjorden i Øst, Modum i nord og vest og Solbergåsen i syd. Fiskekort får du kjøpt i kasser ved Røinebommen, Furudamshytta og ved Hornstjern. Knut Espen Ris i Øverskogen selger også fiskekort for foreningen.

Hornstjern (48daa) 
Fin ørretstamme. Vannet ble rotenonbehandlet og åpnet for fiske på 50-tallet. Fiskekortkasse ved vannet. 

Svartputt (15 daa) 
Bare ørret. Vannet ble rotenonbehandlet i 1990. Det ble satt fisk første gang i 1991 og vannet ble åpnet for fiske i august 1993. Vannet er nå et bra ørretvann. 

Damvannet (37 daa) 
Ørret og abbor og tette bestander. Vannet har også bestand av ørekyte. Ikke spre denne til andre vann! 

Pålstjern (22 daa) 
Vannet har tett bestander av ørret og abbor. Også her er det en bestand av ørekyte som ikke må spres til andre vann. 

Veslevann 
Ørret og karus. Tett bestand. Furudammen (40 daa) 
Vannet ble rotenonbehandlet i 1987. Første kalking og fiskeutsetting fant sted i 1988. Etter kultiveringen har tjernet blitt et bra ørretvann. Fiskekortkasse ved vannet. 

Svartevann (60 daa) 
Vannet ble kalket i 2004 og det ble satt ut ørret i 2005. Fisken er liten ennå, men blir også et fint fiskevann. 


Grytevann (18 daa) 
Ørretbestand. Vannet blir kalket hvert år.