Jegerprøven

Alle førstegangsjegere må avlegge jegerprøve for å få adgang til å utøve jakt. Jegerprøven kan avlegges av alle som er 14 år eller eldre. 14 - åringer kan også delta på opplæringsjakt på småvilt før de tar jegerprøven. For personer over 16 år skal jegerprøven være avlagt og bestått, også ved opplæringsjakt på storvilt.

Vestre Sylling og Øverskogen JFF prioriterer opplæring av nye jegere meget høyt. Vi har jegerprøveinstruktører og foreningen er den eneste organisasjonen i kommunen som kan tilby fullstendig opplæring til førstegangsjegere som skal ta jegerprøven. 

Det obligatoriske jegerprøvekurset er lagt opp med teori og praksis. Etter gjennomført kurs må det avlegges en teoretisk eksamen 

Foreningen holder ett kurs pr. år og kurset starter normalt i mars.
Program for årets jegerprøve kurs finner du her http://vsojff.com/dokument/kursplanjegerproven2019.docx
Kontaktpersoner:  

Kenneth Karlsen Tlf. 41464899 eller Per Ivar Gundersen 90149507

 

Noen bilder fra jegerprøven 2013. Klikk på bildet for å forstørre.