Jakt- og fiskeutvalget

Foreningen har både et fiskeutvalg og et jaktutvalg. Begge utvalgene har tre medlemmer og lederen av jaktutvalget er nestleder i foreningen. Utvalgene skal planlegge og gjennomføre vilt- og fiskestelltiltak, ordne med jakt- og fiskeoppsyn og sikre god kontakt med grunneierne.

Leder  jaktutvalget:  Per Ivar Gundersen  901 49 507

Leder fiskeutvalget: Truls Johansen