Foreningens styre

Foreningens styre i 2020

Etter årsmøtet 30. januar 2020 fikk styret denne sammensetningen:

Formann: Kenneth Lohne Karlsen  41464899   Kenneth.karlsen@learn.no
Nestleder: Per Ivar Gundersen  901 49 507  per.ivar.gundersen@lier.kommune.no
Kasserer: Jan E. Ellefsen  412 30 634  janerik@ellefsen.no
Sekretær: Øyvind Olafsen 90861207 oyvind.olafsen@lifi.no
Styremedlem: Truls Johansen trulsrj@gmail.com
Styremedlem: Sindre Mehren Green  92222507  sindre.mehren.green@lierskolen.no


Jaktutvalg: Per Ivar Gundersen, Lars Einar Karlsen og Kenneth Lohne Karlsen

Fiskeutvalg: Truls Johansen, Tommy Thorstensen, Steinar Pettersen

Hyttekomite: Thor Sørli, Arve Markussen , Sigmund Haverstad 

Aversjonsdressur hund/sau: Erland Myrvang

Ungdomsutvalg og skolekontakt: Leder: Sindre Mehren Green,  Kjetil Lauritsen og Kim Marius Kornerud

Kvinnekontakt: Benedikte Renee Sødelund

Revisor: Tore Høghaug, Ronny Hansen
Varamedlem: Vidar Gustavsen


Valgkomite: Tom Arild Pettersen, Erland Gravningsmyr og Petter Clausen