Foreningens styre

Foreningens styre i 2018

Etter årsmøtet 25. januar 2018 fikk styret denne sammensetningen:

Formann: Kenneth Lohne Karlsen  41464899   Kenneth.karlsen@learn.no
Nestleder: Per Ivar Gundersen  901 49 507  per.gundersen@viva-iks.no
Kasserer: Jan E. Ellefsen  412 30 634  janerik@ellefsen.no
Sekretær: Øyvind Olafsen 90861207 oyvind.olafsen@lifi.no
Styremedlem: Atle Myrvang  452 88 819 atle.myrvang@hotmail.com
Styremedlem: Truls Johansen trulsrj@gmail.com


Jaktutvalg: Per Ivar Gundersen, Lars Einar Karlsen og Kenneth Lohne Karlsen

Fiskeutvalg: Truls Johansen, Tommy Thorstensen, Even Hylen

Hyttekomite: Thor Sørli, Arve Markussen , Sigmund Haverstad 

Aversjonsdressur hund/sau: Erland Myrvang

Ungdomsutvalg og skolekontakt: Atle Myrvang, Jonas Soot, Sindre Mehren Green og Kjetil Lauritsen

Kvinnekontakt: Benedikte Renee Sødelund

Revisor: Tore Høghaug, Ronny Hansen

Valgkomite: Erland Myrvang, Einar Hørte og Bernt S. Pedersen