Om foreningen

Vestre Sylling og Øverskogen jeger- og fiskeforening

Som navnet sier, holder vi til i øvre del av Lier. De siste årene har medlemstallet økt, og vi har i dag ca. 203 medlemmer. Foreningen er åpen for alle og medlemmene kommer fra hele kommunen. Vi har også medlemmer som bor utenfor Lier kommune. 


Foreningen disponerer et terreng på ca 25.000 daa, som vi leier av Vestre Sylling og Øverskogen grunneierlag, Statens skoger og andre. I dette terrenget har foreningen enerett på småviltjakt. I tillegg leies det et terreng på ca. 1600 daa (Sørum skog), av Lier kommune. Her kan medlemmene jakte småvilt og rådyr. 

Foreningen har arbeidet aktivt med kultivering av flere vann i marka i alle år. Fra 1935 til 1970 drev foreningens medlemmer en egen fiskedam som lå i Øverskogen. Fisken som blir satt ut i dag kommer fra DOFA’s anlegg på Sjåstad. Vi kan derfor tilby fiskekort og fine fiskeopplevelser i til sammen 8 gode fiskevann! 

Vi har også flinke jegerprøveinstruktører i foreningen. Vi er den eneste organisasjonen i kommunen som kan tilby fullstendig opplæring til førstegangsjegere som skal ta Jegerprøven. 

Foreningen satser også på aversjonsdressur, og flere av våre medlemmer har godkjenning for bruk av elektrisk halsbånd for å få sauerene hunder.