Innkalling til årsmøte 2019 

Øverskogen samfunnshus, torsdag 31.januar 2019 kl. 1900 

Dagsorden: 
 
1. Åpning av møtet v/lederen 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
3. Valg av møteleder og møtereferent 
4. Årsberetninger 2018 
5. Regnskap 2018 
6. Budsjett 2019 
7. Årsplan 2019 
8. Innkommende saker 
9. Valg 
 
 Vi minner om: 
 
Saker til behandling på Årsmøtet (sak 8) må leveres styret senest 17. januar 2019, v/ Vestre Sylling og Øverskogen JFF, postboks 36, 3410 Sylling. 
 
Alle utvalg sender inn årsberetning til styret. 
 
Det blir et kort medlemsmøte etter årsmøtet. 
 
Fuglejakt er slutt fra og med 24. desember 2018. 
 
Harejakt er tillatt til og med 28. februar 2019 under forutsetning av det ikke blir utvidet båndtvang. Ta hensyn til steder med mye rådyr. 
 
Husk rapportering av jaktresultater for 2018/19. Skal leveres inn senest 10. Mars 2019 
Det skal sendes inn rapport uansett om det er felt vilt eller ikke. De som ikke leverer jaktrapport for sesongen kan dette medføre att en ikke får